Zwalczanie ektopasożytów (pchły, wszy, świerzb)

Zwalczanie ektopasożytów (pchły, wszy, świerzb). Posiadamy pełną gamę preparatów odstraszających i chroniących skórę zwierząt oraz działających biobójczo, a w szczególności działających biobójczo na kleszcze, które są bardzo rozpowszechnione w tym rejonie Polski. Pomagamy dobrać odpowiedni preparat.