Pracownia RTG

Drodzy Klienci wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że uruchomiliśmy w czerwcu w Naszej Przychodni Pracownię RTG. Działalność spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i działa wg zezwolenia nr d-22286 wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki.

Uprzejmie informujemy, że następuje na stałe
ZMIANA GODZIN PRACY w NASZEJ PRZYCHODNI.
Przychodnia będzie czynna:
PON – PT 9:00-20:00

SOBOTA – 9:00-14:00

oraz dodatkowo Przychodnia będzie pełniła dyżur w każdą
NIEDZIELĘ -10:00- 14:00
W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonów : 25 644 22 28 lub tel. kom 512 268 116,
883 933 991

RODO

Czym jest RODO?

Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły 24 maja 2016 roku nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO. Firmy działające na terenie UE, które gromadzą dane na temat osób fizycznych mają czas na wdrożenie zmian do dnia 25 maja 2018 roku. Wtedy to też rozporządzenie będzie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio, co oznacza, że np. w Polsce nie będzie konieczne wydanie dodatkowego aktu prawnego je wdrażającego.

Kto podlega pod RODO?

Rozporządzenie, nazywane GDPR (od angielskiej nazwy General Data Protection Regulation), a w Polsce znane pod nazwą RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) stosowane będzie od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej.

Nowe przepisy będą stosowane bezpośrednio (zatem będą wiążące dla każdego przedsiębiorcy) i dotyczyć będą każdej firmy, która świadczy swoje produkty lub usługi osobom prywatnym (fizycznym) w całej Unii Europejskiej. Uwaga – rozporządzenie RODO dotyczyć będzie też firm, które nie mają swojej siedziby w którymś z krajów UE, ale oferują swoje usługi osobom tam mieszkającym. Mowa tutaj nie tylko o dużych korporacjach, działających globalnie, ale także niewielkich przedsiębiorstwach działających lokalnie – np. niewielkich sklepach internetowych, gromadzących dane swoich klientów w celu realizacji zamówienia

Dlaczego gromadzimy Państwa dane?

Przychodnia Weterynaryjna Zdrowy Kurczak i Azorek gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, pracowników i dostawców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mającej na celu świadczenie najlepszych usług weterynaryjnych w regionie.

Przychodnia Weterynaryjna Zdrowy Kurczak i Azorek gromadzi Państwa dane osobowe, celem świadczenia usług weterynaryjnych dla Państwa zwierząt oraz informacji, w jaki sposób Przychodnia Weterynaryjna Zdrowy Kurczak i Azorek ma się z Państwem kontaktować, celem uzgodnienia leczenia, odbioru zwierzęcia po zabiegach bądź ustalenia terminu świadczenia usług weterynaryjnych.

Przychodnia Weterynaryjna Zdrowy Kurczak i Azorek informuje iż, jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne określone w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Przedstawiamy Państwu podstawy prawne, zgodnie z definicją podaną w RODO, stosowane w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Przychodnię Weterynaryjną Zdrowy Kurczak i Azorek :

Zgoda: osoba fizyczna udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym celu.
Umowa: przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umowę zawartą z osobą fizyczną lub ze względu na to, że osoba fizyczna złożyła wniosek o podjęcie konkretnych kroków przed zawarciem umowy
Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa (z wyłączeniem zobowiązań umownych).
Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów danego podmiotu lub osoby trzeciej, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby chronić dane osobowe danej osoby fizycznej, który przeważa nad takimi uzasadnionymi interesami.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Przychodnia Weterynaryjna Zdrowy Kurczak i Azorek gromadzi Państwa dane osobowe bezpośrednio podczas wizyty w Przychodni, co oznacza, że przekazali je nam Państwo dobrowolnie, celem świadczenia usług weterynaryjnych dla Państwa zwierząt. Czasem możemy gromadzić Państwa dane, które otrzymamy od Państwa rodziny, opiekuna Państwa zwierzęcia. Państwa wizerunek może być zarejestrowany przez nasz system monitoringu.

Zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych podpisywane są osobiście w Przychodni Weterynaryjnej Zdrowy Kurczak i Azorek

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Przychodnia Weterynaryjna Zdrowy Kurczak i Azorek w określonych przepadkach medycznych może korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celach laboratoryjnych. Przychodnia Weterynaryjna Zdrowy Kurczak i Azorek może korzystać z usług firma administracyjnych celem realizacji zakupów, przetwarzanie płatności przy użyciu kart kredytowych, windykowania należności, analizowanie korzystania z naszych stron internetowych oraz umożliwianie użytkownikom połączenia z siecią społecznościową. W celu realizacji takich usług możemy być zmuszeni przekazać Państwa dane osobowe odpowiednim organom, ale wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usług, jakie dany organ świadczy w naszym imieniu oraz z zapewnieniem, że określone organy przestrzegają zasad ochrony danych.

Przychodnia Weterynaryjna Zdrowy Kurczak i Azorek udostępnić Państwa dane organom publicznym, takim jak urząd skarbowy, policja, sąda i inne organy państwowe. Przychodnia Weterynaryjna Zdrowy Kurczak i Azorek będzie realizować takie wnioski od organów publicznych i instytucji rządowych wyłącznie wtedy, gdy istnieją odpowiednie podstawy prawne do realizacji danego wniosku.

Przychodnia Weterynaryjna Zdrowy Kurczak i Azorek nie ponosi odpowiedzialności na treści komentarzy oraz opinii w mediach społecznościowych, gdzie takie informacje mogą zostać odczytane i wykorzystane przez każdą osobę, która ma dostęp do danej społeczności, w celach będących poza naszą kontrolą.

Jakie mają Państwo prawo i kiedy mogą Państwo z niego skorzystać?

Mają Państwo prawo żądać dostępu do Państwa danych osobowych, jakie przechowujemy, ale przed wydaniem takich informacji musimy upewnić się, iż jesteście Państwo właścicielami danych.. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody, żądania usunięcia lub poprawienia swoich danych osobowych lub przenoszenia danych.

Jeżeli chcą Państwo zażądać dostępu do danych, ich usunięcia lub poprawienia lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z prawa do przenoszenia danych prosimy Państwa o kontakt telefoniczny 25 644 22 28, 883 933 991
drogą mailową zdrowykurczak@gmail.com bądź osobiście w Przychodni Weterynaryjnej Zdrowy Kurczak i Azorek .

Ponadto przysługuje Państwo prawo do złożenia skargi do organów ds. ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas Państwa danych osobo

 

 

wzór

klaz

 

 

Nowoczesny aparat Catalyst One do badania krwi już w Naszej Przychodni!!!

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom z przyjemnością chcielibyśmy poinformować że Nasza Przychodnia zakupiła jeden z najlepszych analizatorów biochemicznych na rynku weterynaryjnym – Catalyst One .
Ten najnowocześniejszy sprzęt renomowanej firmy Idexx umożliwi Nam prowadzenie badań laboratoryjnych w standardzie laboratorium referencyjnego – 100% pewność diagnozy.
Pozwala oznaczyć na miejscu aż 30 parametrów w ciągu kilku minut!!
– podstawowe parametry biochemiczne
– elektrolity
PONADTO:
HORMONY TARCZYCY (diagnoza i monitorowanie zaburzeń funkcjonowaia tarczycy)

FRUKTOZAMINĘ – dzięki szybkim wynikom można lepiej diagnozować i kontrolować cukrzycę u psów i kotów

FENOBARBITAL – W ciągu kilku minut dokładnie mierzy poziom fenobarbitalu, dzięki czemu od razu można skontrolować proces terapeutyczny i zmodyfikować dawkę jeśli zajdzie taka potrzeba –

AMONIAK – monitorowanie funkcji wątroby,

BIAŁKO/KREATYNINA w moczu –diagnostyka wczesnej przewlekłej niewydolności nerek w jednym cyklu pracy analizatora.

Aparat w najbliższym czasie pozwoli również oznaczać na miejscu SDMA – marker wczesnej niewydolności nerek jak również inne parametry krwi w tym białko ostrej fazy , hormony progesteron i kortyzol.

Dzięki temu będziemy stale rozszerzać ofertę badań.

W Naszej Przychodni możliwe jest również badanie morfologiczne krwi na miejscu co pozwala nam w ciągu 10-15 min od pobrania krwi postawić wstępną wiarygodna diagnozę. Daje nam to możliwość podjęcia właściwego i skutecznego działania w trakcie jednej wizyty.

Serdecznie Zapraszamy na badania krwi Państwa Ukochanych Podopiecznych!!![id=’28’]IDEXX

Konsultacje kardiologiczne, stomatologiczne, usg jamy brzusznej

Z przyjemnością informujemy, że od września 2016 r. w naszej przychodni odbywają się konsultacje:

kardiologiczne wraz z badaniem echo serca, które są wykonywane przez kardiologa dr Katarzynę Kraszewską z przychodni Vetcardia w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy także na badania usg jamy brzusznej, które wykonuje dr Magdalena Prasalska ( specjalista  z radiologii weterynaryjnej)

Zapisów dokonujemy telefonicznie lub po konsultacji pacjentów w naszej przychodni.